Nieuws

Noorwegen Boknafjord
Materialen
Boekingen
Contact
Foto's

Links

 

 

 

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is.

Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van de Visservice.nl internetsite. Visservice.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens van de Visservice.nl internetsite.

Visservice.nl behoud zich het recht voor om de gegevens op deze internetsite en van onze andere publicaties te allen tijde zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden te wijzigen.

Visservice.nl wijst hierbij uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van de door Visservice.nl gepubliceerde gegevens of gegevens waarnaar links op onze internetsite(s) e.d. verwijzen, af. Verwijzingen of verbindingen naar andere internetsites of bronnen die geen eigendom zijn van Visservice.nl zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de internetsite. Visservice.nl is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud van deze internetsites of bronnen.

Voor alle tekst, logo's, illustraties, afbeeldingen en foto's, in welk bestandsformaat dan ook op deze site gelden de standaard copyright regels.

1. Het copyright voor alle foto's op deze site rust bij Visservise.nl. 

2. Het copyright voor alle bedrijfslogo's rust bij het desbetreffende bedrijf. (Visservice logo's uitgezonderd)

3. Het copyright voor alle tekst en overige afbeeldingen die niet onder 1 of 2 vallen, rust bij Visservice.nl en zijn ontwerper.

Van deze internetsite mag niets gekopieerd, gedupliceerd worden dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of op andere wijze, zonder schriftelijke toestemming of e-mail goedkeuring van info@visservice.nl

Laatst gewijzigd september 2006

  Copyright 2006   Visservice.nl, alle rechten voorbehouden


 

 

(top)

(c) 2006 Visservice

 

De Waterwolf onderwater videocamera

 

 

 

Ron Thompson fishing

 

 

 

Savage gear

 

 

 

Shakespeare fishing

 

 

Penn fishing reels

 

 

Abu Garcia

 

 

Berkley Fishing

 

Stren

Mitchell